Baza danych

Informacje o losach żołnierzy zmarłych w obozach jenieckich

O projekcie

Projekt „Żołnierze Armii Czerwonej i internowani w obozach jeńców i internowanych w Polsce 1918-1924”

Kontakt

Zarządzający projektem:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych