O projekcie

Celem projektu„Żołnierze Armii Czerwonej i internowani w obozach jeńców i internowanych w Polsce 1918-1924” jest udostępnienie w internecie informacji o żołnierzach Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej i rosyjskich internowanych, przebywających w obozach jenieckich i obozach dla internowanych w Polsce, w okresie od zakończenia I wojny światowej do likwidacji obozów i repatriacji ostatnich jeńców i internowanych do Rosji w 1924 r. Wprowadzono informacje o 20 tys. zmarłych jeńców i internowanych.

Projekt zrealizowany został w latach 2013-2015 przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centralne Archiwum Wojskowe. W skład Rady Naukowej projektu wchodzili: prof. Władysław Stępniak (przewodniczący, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych) prof. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Andrzej Wesołowski (Centralne Archiwum Wojskowe), dr Andrzej Biernat (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych); Katarzyna Kiliszek (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych); dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych); dr Ewa Rosowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).

Publikacje

Jeńcy sowieccy w Polsce 1920-1921. Zbiór komunikatów Sekcji Jeńców i Internowanych Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych

Źródła archiwalne

  1. Wykaz pochowanych na cmentarzu w Strzałkowie żołnierzy rosyjskich i radzieckich z obozu jeńców w Strzałkowie
  2. Odrenowanie obozu jeńców w Strzałkowie